היכן הייתי
twitter-icon

המחבר

Avatar Image
אביעד קליינברג

 ,אביעד קליינברג עוסק בחקר הנצרות והדת בכללה. חיבר ספרים ומאמרים רבים. ביניהם

Prophets in Their Own Country 

העוסק בדרך שבה אנשים רוכשים מוניטין של קדושה, "הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה", "רגל החזיר של האחת ג'ינפרו"  העוסק בדרך שבה סיפורים מעצבים את תפיסת העולם שלנו, ו"שבעת החטאים" העוסק בדרך שבה בני אדם ממיינים את תשוקותיהם. ספריו תורגמו לשפות רבות.

המומלצים שלי